Reference

Z důvodu ochrany soukromých a obchodních zájmů svých klientů poskytuji informace o právním zastoupení pouze na výslovnou žádost a se souhlasem konkrétních klientů uděleným vždy pro daný případ.

Vězte, že s toutéž vážností a citem budu přistupovat i k Vašim zájmům a Vašemu soukromí.