Ceník

V rámci své advokátní praxe poskytuji služby za individuálně sjednanou smluvní odměnu účtovanou  klientům po započatých čtvrthodinách.  Cestovné a náhradu za promeškaný čas účtuji klientům postupem dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů. Plátcem DPH jsem od data 1. 6. 2019;  k fakturovaným částkám tak je připočítávána DPH v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejm. zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

V případě dlouhodobě spolupracujících klientů a klientů v sociálně či ekonomicky obtížné situaci nabízím zvýhodněné hodinové sazby a rozložení splatnosti účtovaných odměn.

Má advokátní kancelář je prostřednictvím České advokátní komory pojištěna pro případ vzniku škody způsobené v souvislosti s výkonem advokacie ve výši pojistné částky 5.000.000,- Kč. Pro případy konkrétních služeb v hodnotě přesahujících tuto hranici jsou uzavírány individuální pojistné smlouvy s odpovídající výší pojistné částky.

Mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb byla dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky pověřena Česká advokátní komora.