O kanceláři

Advokátní kancelář jsem založil v březnu 2016 po řádném zápisu mé osoby do seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev.č. 16815. V advokátní praxi zúročuji zkušenosti nasbírané od března roku 2009 prací v advokátní praxi, pro státní správu a získané při studiu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy ukončeném v říjnu 2011.