Služby klientům

Má advokátní kancelář vykonává generální praxi. Klientům prostřednictvím standardního a on-line poradenství poskytuji na míru připravený komplex právních služeb v jednotlivých odvětvích práva soukromého i veřejného, včetně zastupování ve správních a soudních řízeních, správy pohledávkové agendy, poradenství v oblasti korporátního práva, apod.

I díky dlouhodobé spolupráci se spolkem „Občanské sdružení Legalizace.cz“ dále poskytuji vysoce specializované služby v oblasti právní úpravy nakládání s konopím v rozsahu podnikatelských aktivit týkajících se tzv. technického konopí a výrobků z něj a v oblasti přestupkových a trestních agend s konopným aspektem.

Za účelem co nejvyšší kvality služeb dlouhodobě spolupracuji s advokátní kanceláří AK Koutná & Fáberová v.o.s., notářskou kanceláří JUDr. Evy Krejcarové a exekutorskou kanceláří Mgr. Ing. Jiřího Proška. V případě potřeby jsem rovněž připraven zajistit svým klientům služby širokého spektra soudních znalců a dalších odborníků v oblastech právních i mimoprávních.

Jsem zapsán v seznamu advokátů poskytujících služby ex offo a seznamu opatrovníků vedených Okresním soudem v Berouně a Krajským soudem v Praze.